Terapi

Terapi er at støtte den naturlige proces hen mod balance i livet og støtte berigende forandringer. Der er altid meningsfulde årsager til, at vi som mennesker handler, som vi gør. I terapi er det muligt at tale om sine tanker, følelser og handlinger og via terapeutens spørgsmål få udforsket sine problemstillinger fra nye vinkler. Det kan gøre dig mere bevidst om dig selv og dine reaktionsmønstre.

Ved store ændringer i dit liv som f.eks. konflikter i familien, parforhold, skilsmisse, dødsfald, overgreb, vold og stress kan du, din partner eller familie have brug for terapi.


Individuel terapi
Ingen af os kommer igennem livet uden at blive konfronteret med tab og traumatiske oplevelser. Vi har alle en "bagage" med os. Ind imellem kan det være svært at overskue, hvordan man kommer videre i livet.

For nogle mennesker kan der udvikle sig forskellige symptomer. Du kan føle dig deprimeret, føle angst, få hidsighedsanfald eller opleve fysiske smerter. Det kan ofte skyldes, at der er oplevelser i dit liv, som du ikke har fået bearbejdet, og som du måske ikke længere kan
huske. Sker der nye ændringer i dit liv eller i forbindelse med nye traumatiske oplevelser, kan du psykisk få det ret dårligt dels på grund af de nye oplevelser, men også dels fordi der er gamle oplevelser, som du ikke har fået bearbejdet.

Du kan have oplevelser, hvor du bliver i tvivl om din egen formåen. Du kan blive i tvivl om din egen tilstand - "er jeg ved at blive sindsyg?" - Du har svært ved at forholde dig til andre mennesker, f.eks. din samlever/ægtefælle, børn eller andre nærtstående. Endvidere kan du have problemer i forhold til kollegaer, arbejdsgiver eller andre.

Du kan også have oplevet at blive krænket fysisk, psykisk og seksuelt. Du kan have mistet nærstående, barn, ægtefælle eller forældre.

Som barn/ung kan du have problemer i forhold til din egen identitet - "hvem er jeg" - eller problemer i forhold til forældre, kammerater m.v.


Parterapi
Et parforhold går ikke af sig selv. Det er et "løbende" arbejde.
I et parforhold opstår der ofte situationer, der kan udvikle sig destruktivt, hvis man ikke får arbejdet med sit parforhold. Et forhold der er bygget på kærlighed kan blive det rene mareridt. Flere familier opløses i forbindelse med, at der stilles krav til parterne f.eks. i forbindelse med at få børn.

Det er også farefuldt for et parforhold, hvis de bliver ramt af tab fx dødsfald eller en anden traumatisk oplevelse. Såfremt parforholdet arbejder med tabet, kan forholdet udvikle sig meget tæt. I modsat fald, vil mange par bevæge sig væk fra hinanden.

Et parforhold kan være så "nedslidt", at "toget er kørt", og den eneste udvej kan være at blive skilt. Herefter er det vigtigt, at få en værdig adskillelse, således at man gør hinanden mindst ondt, og at evt. børn ikke får for mange svære oplevelser.


Familieterapi
Man kan ikke undgå konflikter i en familie eksempelvis mellem børn og forældre, men det kan være meget nedslidende, hvorfor det kan være helende for hele familien at få noget familieterapi for at finde nye veje til forandringer.


Gruppeforløb
Gruppeforløb kan være i forhold til forældre, børn/unge og voksne. Grupperne etableres efter behov. Ring og hør om mulighederne.

Tidsperspektivet i en terapeutisk proces er meget forskellige, men aftales nærmere med terapeuten.