Supervision

Der ydes individuel supervision, gruppesupervision, ledelsessupervision og tværfaglig supervision. Endvidere ydes der supervision i forbindelse med projekter.

Supervision er en dialog, hvor der udveksles beskrivelser, historier og forståelser. Formålet er at kunne arbejde med ideer, nye vinkler og erkendelser på en ny måde til gavn for de mennesker, hver enkelt måtte arbejde med. Et andet formål kan også være at blive bekræftet i, at det arbejde, der laves, er tilfredsstillende.

Som supervisor forsøger vi at skabe et rum, hvor supervisanden eller supervisanderne får plads og føler tryghed. Her udvikles den enkeltes personlige og faglige stil.
Målgruppen er bl.a. fagpersoner, der arbejder i kommuner, skoler, institutioner eller virksomheder.