Medarbejderudvikling

I mindre og større organisationer er der løbende behov for at skabe og ændre rammerne for medarbejdernes udvikling. Det kan ske ved at fokusere på trivsel, medarbejdernes ressourcer, stresshåndtering osv.

Trivsel undersøgelse
BUVF - Center for Forandringsprocesser kan stå som ekstern partner for gennemførelse af en trivsel undersøgelse. Igennem en sådan undersøgelse er det muligt at få et generelt billede af trivslen på arbejdspladsen. Udgangspunktet er spørgsmål der er brugt i arbejdsmiljøundersøgelser og forskning. Det er også muligt at formulere egne spørgsmål. Trivselsarbejdet kan inddeles i fire faser: Planlægning, måling, handlingsplan og gennemførelse. I første fase gennemtænkes processen fra start til slut. I anden fase sættes spørgeskemaet op og målingen blandt medarbejderne iværksættes. Handlingsplanen udgør centrale konkrete initiativer. Den fjerde fase omhandler gennemførelsen af de konkrete initiativer samt evaluering af projektet.
Med udgangspunkt i trivselsundersøgelsen er det muligt at få afklaret, hvor der i organisationen måske skal sættes ekstra ressourcer ind.

Coaching
I dag er coaching et nøglebegreb indenfor medarbejderudvikling og ledelse. Som leder kan der være brug for at coache en medarbejder, men ofte er der imellem leder og medarbejdere en usynlig barriere, der kan gøre det vanskeligt. BUVF - Center for Forandringsprocesser tilbyder coaching af medarbejdere og ledere i forbindelse med kompetanceudvikling, omstrukturering og som redskab i de daglige problemløsnende samtaler.