Konfliktmægling

Konfliktmægling er en frivillig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at forhandle sig frem til en for dem tilfredsstillende løsning gennem en struktureret proces. Tredjepersonerne træffer ingen afgørelse i sagen.

Ved konflikter forståes sammenstød mellem to eller flere parters behov, ønsker eller værdier. Konflikter er en hverdagsbegivenhed. Nogle konflikter er relative små, lette at håndtere og overskue. Andre konflikter er større og kræver en løsningsstrategi.


Forhandlingsstrategi
En forhandlingsstrategi åbner op for en mulighed, at begge parter kan "vinde" dvs. opnå noget, de ønsker. Målet med en forhandling er at løse konflikten på en måde, som er tilfredsstillende for alle parter i konflikten.

Konflikter er ikke nødvendigvis noget negativt. De kan skabe ny udvikling, ruske op i indgroede vaner og tvinge alle til at se tingene på nye måder. Dog er uløste konflikter altid negative. De tager energi og ressourcer og giver en dårlig stemning. Forhandlingsstrategien synes at have de mest positive effekter og de mindst negative bivirkninger, når der skal arbejdes med konflikter.

Konfliktmægling kan benyttes både i offentlige og private virksomheder. Det kan benyttes i forhold til enkeltpersoner, parforhold, familier eller i grupper. Der kan ligeledes være brug for mæglinger i forbindelse med omstruktureringer. Tdsforbrug i konfliktmægling mellem to personer vil være ca. 3 timer. Drejer det sig om større grupper vil der være brug for 1 - 2 dage og en opsamlingsdag. Ved konfliktmæglinger vil vi som hovedregel være to konfliktmæglere.


De fem faser
En forhandlingsproces opdeles i fem faser med hver sin egen funktion og særligt tilknyttede teknikker. Faserne er:
Fase 1: Parterne informeres om metoden og redegør for konflikten.
Fase 2: Parterne finder en fælles hovedoverskrift
Fase 3: Parterne finder løsninger.
Fase 4: Parterne forhandler om løsninger.
Fase 5: Parterne indgår aftaler.

Faseopdelingen har en vigtig funktion, og det er vigtigt at alle faserne gennemgåes i forbindelse med en konfliktmægling. Samtalen og hele processen vil blive styret af konfliktmægleren på en venlig og respektfuld måde.