Konflikthåndtering

Evnen til at håndtere konflikter konstruktivt er en kompetence, der kan tilegnes. Der er mange redskaber at gribe til, når det handler om at håndtere konflikter. I Center for Forandringsprocesser er omdrejningspunktet kommunikation.

Ved at blive bevidst om forskellige kommunikationsformer er det muligt at forbyg en eskalerende konflikt. Igennem øget opmærksomhed på kommunikation og konflikter, åbnes der op for nye måder at kommunikere på. Det bliver muligt at navigere mellem veje og vildveje.

Center for Forandringsprocesser tilbyder bedre handlemuligheder og større forståelse igennem arbejdet med kompetencer som at kvittere, lytte, anerkende, spejle, give og modtage feedback. Der arbejdes med den anerkendende og værdsættende tilgang til at håndtere konflikter med udgangspunkt i narrative og systemiske teorier.

Det bliver kundens egne erfaring, behov og ønsker der danner udgangspunkt for den enkelte konflikthåndtering. Måske er der brug for at blive bedre til at tackle konflikter, forståelse af eget konfliktmønster eller træning i god og klar kommunikation.