Kommunikation

Tal for at blive forstået
Måden afsenderen kommunikerer et budskab på har stor betydning for, hvordan modtageren forholder sig til det. Der kan opstå "støj" og forstyrrelser i form af sproglige problemer, kropssprog, tonefald, hastighed, valg af medie osv. Det er vigtigt som afsender at forstå de forskellige virkermidler og være bevidst om disse.

Lyt for at forstå
Indstillingen og forvetningerne til afsenderen har stor betydning, for hvordan et budskab modtages. Her kræver det, at modtageren er aktiv lyttende og viser interesse for afsenderen. Ofte er fokus på afsenderens rolle, mens modtageren har tendens til at glemme sin egen rolle.


At blive bedre til at forstå og lytte er afgørende for at få en positiv kommunikation. Der findes mange forskellige værktøjer, der kan gøre din/jeres kommunikation bedre.